Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru vizitatorii website-ului

Această Politică de confidențialitate explică modul în care Falck Danmark A/S (denumită în continuare „Falck”, „noi” sau „noastre”) procesează și protejează datele dvs. cu caracter personal.

Când vizitați și navigați pe www.falck.com, prelucrăm informații cu caracter personal despre dvs.

Tipuri de informații și scopuri

Colectăm și prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • ​Adresă IP, sistem de operare, setări de limbă, tip de browser, tip de echipament, număr MAC (în funcție de echipament) etc.
 • Navigarea dvs. pe website și imediat înainte și după vizita dvs. pe www.falck.com. Ora și durata vizitelor pe pagini și subpagini etc.
 • Interese și preferințe.

Falck colectează aceste informații prin intermediul modulelor cookie pe www.falck.com. Puteți citi despre aceasta în Politica noastră privind modulele cookie.

Colectăm și prelucrăm informațiile în următoarele scopuri:

 • ​Pentru a prelua site-ul web de pe server, astfel încât site-ul web să poată fi afișat în browser-ul dvs.
 • Pentru a optimiza site-ul web și experiența dvs. ca utilizator
 • Pentru a pregăti statistici privind utilizarea site-ului web de către dvs. și alte persoane
 • Pentru a pregăti statistici și analize cu scopul de a îmbunătăți produsele, serviciile și tehnologiile
 • În scopuri de marketing, inclusiv inițiative de promovare și de marketing bazate pe comportament, pentru ca informațiile despre produse și oferte să fie cât mai relevante pentru dumneavoastră
 • Pentru a respecta legislația în vigoare (de ex. Regulamentul general UE privind protecția datelor (regulile RGPD) și e-privacy), inclusiv
  • Cerințe privind documentarea
  • ​Respectarea principiilor de bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a bazelor legale pentru prelucrare (de ex., obținerea consimțământului)
  • Implementarea și menținerea măsurilor de securitate tehnică și organizațională
  • Investigarea breșelor de securitate suspectate sau cunoscute și raportarea către deținătorii datelor și către autorități
  • Prelucrarea solicitărilor și reclamațiilor din partea deținătorilor de date și a terților
  • Gestionarea controalelor și solicitărilor din partea autorităților de supraveghere
  • Managementul disputelor cu deținătorii de date și cu terți
  • Statistici privind utilizarea website-ului

Surse

Colectăm informații despre comportamentul dvs. prin intermediul modulelor cookie de pe site-ul web. Puteți citi mai multe despre aceasta în Politica noastră privind modulele cookie . Informațiile pot fi, de asemenea, colectate direct de la dvs., din sistemele noastre IT, de la companiile consolidate ale grupului Falck sau de la terțe părți.

Baza legală pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru colectarea datelor dvs. cu caracter personal prin intermediul modulelor cookie, inclusiv în scopuri de profilare, este consimțământul dvs.; consultați secțiunea 3 din Ordinul executiv danez privind informațiile și consimțământul necesar în cazul stocării sau accesării de informații în echipamentele terminale ale utilizatorilor finali („Ordinul executiv privind modulele cookie”).

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în alte scopuri și bazate pe alt temei legal, inclusiv documentarea conformării cu cerințele legale, vezi articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD, precum și urmărirea intereselor legale în conformitate cu interesele legitime ale Falck privind protecția poziției sale legale, vezi articolul 6(1)(f) din RGPD.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; cu toate acestea, acest lucru nu va afecta orice prelucrare sau divulgare înainte de retragerea consimțământului, adică retragerea consimțământului se va aplica numai în viitor.

Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi divulgate și partajate cu următorii destinatari, așa cum este descris în acordul privind modulele cookie și Politica privind modulele cookie:

 • ​Parteneri din medii digitale
 • Parteneri din agenții creative și digitale

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatari din țările din afara UE/SEE

Noi transferăm datele dvs. către destinatari din țările din afara UE/SEE, deoarece utilizăm un furnizor extern pentru a găzdui/a stoca informațiile cu caracter personal menționate mai sus. Baza pentru transferul internațional sunt „Clauzele contractuale standard" ale UE pentru transferurile de la controlorii de date la operatorii de date din țările în care nu există un nivel adecvat de protecție din afara UE/SEE. Contractul standard este disponibil în diferite limbi prin intermediul acestui link

Colectare voluntară sau obligatorie

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Dacă optați să nu furnizați informațiile, este posibil să nu puteți accesa site-ul web sau să utilizați anumite funcții de pe site-ul web etc.

Perioada de stocare

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus și orice scopuri ulterioare, legale. În plus, păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru documentarea conformării noastre cu legislația aplicabilă, pe baza regulilor privind limitarea timpului. De asemenea, păstrăm informațiile atât cât este necesar pentru apărarea împotriva sau urmărirea spețelor de natură civilă, inclusiv pe baza regulilor privind limitarea timpului. În cazul în care apare o solicitare de natură litigioasă, vom păstra informațiile pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a o gestiona. Pentru alte scopuri, inclusiv documentația legală și implementarea măsurilor de securitate, păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât este necesar, pe baza regulilor legale privind limitarea în timp a răspunderii penale.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu limitările care decurg din legislație, drepturile dvs. includ următoarele: dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal, dreptul de a rectifica informațiile incorecte, dreptul de a șterge informațiile, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv luarea de decizii individuale automate.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Daneză pentru Protecția datelor.

Dreptul la opunere

Aveți dreptul - din motive legate de situația dvs. particulară - de a face obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care temeiul juridic este reprezentat de interesele legitime, conform celor de mai sus. Falck nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă poate demonstra scopuri legitime pentru procesare care preced interesele și drepturile dvs., sau dacă prelucrarea este necesară pentru a se stabili, aplica sau apăra revendicări legale.

Contact

Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau drepturile dvs. de confidențialitate, contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la dpo@falck.com.

Falck Danmark A/S
Sydhavnsgade 18
2450 Copenhaga SV
Danemarca
 
Tel.: +45 70 33 33 11
CVR: 16271241
Data: 20 mai 2020