Diversitate

Un punct forte pentru performanța noastră

La Falck, considerăm că o forță de muncă cu diverse cunoștințe, gândire și personalități, combinate cu capabilitățile potrivite, ne permite să realizăm performanțe mai bune.

Falck se dedică unei definiții vaste a diversității, acoperind atât diferențe vizibile cât și invizibile, inclusiv sexul, etnia, abilitatea fizică, aspectul fizic, sexualitatea, religia, vârsta, starea civilă, clasa, educația și sănătatea mentală. Falck se străduiește să-i includă pe toți, pe cei cu diferențe vizibile sau ascunse, dar și cu diverse origini și mentalități.

Diversitatea nu numai că ne îmbunătățește performanțele - ne permite să reflectăm diversitatea comunităților pe care le deservim și să ne asigurăm că oferim servicii excelente clienților noștri.

Credem în oportunități egale. Ne angajăm să asigurăm o compoziție de gen diversificată și echilibrată în forța noastră de muncă și să evidențiem acest lucru pe parcursul proceselor noastre de recrutare și selecție.

Aflați mai multe despre politica Falck privind diversitatea și incluziunea

Pentru a stabili tonul privind diversitatea la Falck și pentru a promova o forță de muncă incluzivă cu diferite origini, am implementat Politica noastră globală de diversitate și incluziune.

DESCĂRCARE