Consultanță pentru servicii de apărare împotriva incendiilor

Prevenirea accidentelor de muncă

Cel mai bun mod de a proteja oamenii și a avea o continuitate a afacerii este de a preveni accidentele. Serviciile noastre acoperă întregul ciclu de siguranță, de la normele de securitate a muncii, evaluări de risc, prevenire și pregătire, până la intervenție și îngrijire ulterioară.

Optimizăm în mod continuu procesele din lecțiile învățate și împărtășim informații la nivel global pentru a îmbunătăți nivelul de siguranță.

Oferim o gamă largă de servicii de consultanță

  • Managementul incendiilor si a pericolului de explozie
  • Proiectarea sistemului de protecție
  • Simularea incendiilor
  • Analiza riscului
  • Modul de reacție al organizației în cazul unei situații de urgență
  • Dimensionarea brigăzii de pompieri
  • Managementul situațiilor de criză
  • Pregătirea în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru sectorul public

Oferim servicii de consultanță specializate pentru probleme complexe de siguranță. În paralel oferim servicii de consultanță operațională, pentru a optimiza operațiunile. Consultanții noștri cu experiență se numără printre cei mai buni experți la nivel global. Ei se bazează pe un nivel larg de cunoștințe pentru a asigura siguranța și conformitatea operațiunilor dumneavoastră cu cerințele legale din domeniu.